Poplatky za stravování

Finanční normativ na stravné: 1. skupina dětí  děti ve věku do 6 let

Přesnídávka 11,-
Oběd 30,-
Svačina 11,-
Pitný režim 2,-
Celkem 54,-

 
2. skupina dětí

Má-li strávník odklad od školní povinné docházky a setrvá v mat. škole další rok a dovrší-li ve školním roce 7 let věku, mění se pro tohoto strávníka finanční normativ následovně:

Přesnídávka 13,-
Oběd 35,-
Svačina 11,-
Pitný režim 2,-
Celkem 61,-


Způsob platby 

Stravné se platí předem v hotovosti nebo bankovním převodem do 15.dne daného měsíce k rukám vedoucí školní jídelny nebo souhlasem k inkasu. Záloha na nový měsíc bude snížena o částku za stravu odhlášenou v uplynulém měsíci. Přeplatky budou vráceny na konci školního a kalendářního roku a při ukončení docházky.

Termín pro platbu v hotovosti je oznámen týden předem na nástěnce a internetových stránkách školy.

Současně s platbou stravy se hradí i úplata za předškolní vzdělávání stanovená pokynem ředitelky MŠ.

Pitný režim se platí 2x ročně předem na září-prosinec a na leden-srpen POUZE HOTOVĚ k rukám vedoucí školní jídelny. Přeplatky budou vráceny na konci školního a kalendářního roku a při ukončení docházky.         

 

Přidáno 26. 7. 2018, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Mobilní průvodce městem
OPZ