ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY pro školní rok 2024/2025

pro místa poskytovaného vzdělávání Husova 580 a E. F. Buriana 680

proběhne:

                   ve čtvrtek 2. května 2024, v době od 830   do 1130 hodin

                   v pátek     3. května 2024, v době od 1430 do 1630 hodin.

 

Registrace k zápisu ZDE

Při zápisu rodiče předloží:      1. Občanský průkaz
                                                 2. Rodný list dítěte

K zápisu se rodiče dostaví s dítětem.

 

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 

  • předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
  • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci s výjimkou dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Kritéria přijímání dětí do MŠ pro rok 2024/2025

Kritérium

Body

Trvalý pobyt 

ve školském obvodu MŠ či umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ

40

v Náměšti nad Oslavou

25

v obci, která nemá vytvořen spádový obvod a nezřizuje MŠ   (Školský zákon §179 odst 2 písmeno a,b,)

10

Věková skupina

pětiletí a starší

42

čtyřletí 

35

tříletí

32

dvouletí, kteří dosáhnou věku tří let od 1.9.do 31.12

7

V případě stejného počtu bodů rozhoduje datum narození dítěte. Dítě dříve narozené má přednost.

Zvýhodňující kritérium, které se neuplatňuje u dětí s právem přednostního přijetí (děti, které před začátkem školního roku dosáhnou 3 let věku a trvale pobytem ve školském obvodu MŠ či umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ)

 

Kritérium

Body

Sourozenec v MŠ

ano

2

Školský obvod Mateřské školy Náměšť nad Oslavou Husova, příspěvková organizace:

ulice Družstevní, E. F. Buriana, Havlíčkova, Husova (od cesty k penzionu po ul. Ocmanickou), Jar. Ježka, Jiráskova, Lesní, Na Křemelkách, Na Vyhlídce, Nad Čertovkou, Nad Příhořím, Nádraží, Nádražní, Nová, Ocmanická, Ot. Březiny, Petra Křičky, Příhoří, Třebíčská, Zborovská, Dětský domov Klubíčko (pracoviště Náměšť nad Oslavou) a místní část Zňátky.

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen dne 3. června 2024 na webových stránkách mateřské školy a na úřední desce. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Přidáno 3. 4. 2024, autor: Jitka Braunová

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kraj Vysočina
Mobilní průvodce městem
OPZ